הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

אלונים מ.מ.ש | מוצרי תשתית ואינסטלציה | אלונים מ.מ.ש

התקנת מגוף סכין לקו ביוב בקוטר מטר

קצת מהשיגרה שלנו באלונים, בתמונות התקנת מגוף סכין לקו ביוב בקוטר מטר! בטיילת תל אביב

התקנת מגוף סכין לקו ביוב בקוטר מטר

קצת מהשיגרה שלנו באלונים, בתמונות התקנת מגוף סכין לקו ביוב בקוטר מטר! בטיילת תל אביב

הסדרי נגישות

במקום יש חניות נכים
הכניסה נגישה לכלל המחלקות
קיים תא שרותי נכים
קיים תא מעלית למפלס המשרדים