אלונים מ.מ.ש | מוצרי תשתית ואינסטלציה | אלונים מ.מ.ש

התקנת מגוף סכין לקו ביוב בקוטר מטר

קצת מהשיגרה שלנו באלונים, בתמונות התקנת מגוף סכין לקו ביוב בקוטר מטר! בטיילת תל אביב

התקנת מגוף סכין לקו ביוב בקוטר מטר

קצת מהשיגרה שלנו באלונים, בתמונות התקנת מגוף סכין לקו ביוב בקוטר מטר! בטיילת תל אביב