הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

אלונים מ.מ.ש | מוצרי תשתית ואינסטלציה | אלונים מ.מ.ש

חיבור סיפון גינדי ברמת גן

פרויקט ייחודי מסוגו
חיבור סיפון גינדי ברמת גן לאיגודן
הסתעפויות וצנרת פוליאתילן בקטרים 1200 ו 800 

חיבור סיפון גינדי ברמת גן

פרויקט ייחודי מסוגו
חיבור סיפון גינדי ברמת גן לאיגודן
הסתעפויות וצנרת פוליאתילן בקטרים 1200 ו 800  

הסדרי נגישות

במקום יש חניות נכים
הכניסה נגישה לכלל המחלקות
קיים תא שרותי נכים
קיים תא מעלית למפלס המשרדים