הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

אלונים מ.מ.ש | מוצרי תשתית ואינסטלציה | אלונים מ.מ.ש

חיבור מגוף סכין

חיבור מגוף סכין "24 לצנרת פוליאתילן קוטר 630מ"מ באמצעות מחברים מאוגנים מכאניים, מגוון פתרונות גם למקומות בהם לא ניתן לרתך
 
 

חיבור מגוף סכין

חיבור מגוף סכין "24 לצנרת פוליאתילן קוטר 630מ"מ באמצעות מחברים מאוגנים מכאניים, מגוון פתרונות גם למקומות בהם לא ניתן לרתך
 
 
 

הסדרי נגישות

במקום יש חניות נכים
הכניסה נגישה לכלל המחלקות
קיים תא שרותי נכים
קיים תא מעלית למפלס המשרדים