הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

אלונים מ.מ.ש | מוצרי תשתית ואינסטלציה | אלונים מ.מ.ש

תשתיות

אטמים סנדלים חיוץ ומוצרי קצה
אלחוזרים מדידה והידראולים
ברזל צנרת ואביזרים
יצוב קרקע
מגופים מחברים אלחוזרים לצנרת
מוצרי בטון ויצקת לביוב ניקוז
נלווים לתשתיות ותחנות שאיבה
ציוד כיבוי אש לתשתיות
צנרת ואביזרי הדבקה
צנרת ואביזרים ביוב ניקוז פלסט
צנרת פולאיטלן ואביזרים לתשתית
צנרת פלדה ואביזרים לריתוך
שונות
תקשורת וחשמל

תשתיות

אטמים סנדלים חיוץ ומוצרי קצה
אלחוזרים מדידה והידראולים
ברזל צנרת ואביזרים
יצוב קרקע
מגופים מחברים אלחוזרים לצנרת
מוצרי בטון ויצקת לביוב ניקוז
נלווים לתשתיות ותחנות שאיבה
ציוד כיבוי אש לתשתיות
צנרת ואביזרי הדבקה
צנרת ואביזרים ביוב ניקוז פלסט
צנרת פולאיטלן ואביזרים לתשתית
צנרת פלדה ואביזרים לריתוך
שונות
תקשורת וחשמל

הסדרי נגישות

במקום יש חניות נכים
הכניסה נגישה לכלל המחלקות
קיים תא שרותי נכים
קיים תא מעלית למפלס המשרדים