הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

אלונים מ.מ.ש | מוצרי תשתית ואינסטלציה | אלונים מ.מ.ש

אמבטיות כיורים אסלות ונלווים

מק”ט
תאור מוצר
יח’ מפעל

43400005

אומגה כבדה 1/2
 

יח’

43400010

אומגה כבדה 3/4
Omega 3/4" (Pipe Holder)

יח’

43400015

אומגה כבדה 1
 

יח’

43400020

אומגה כבדה 11/4
 

יח’

43400025

אומגה כבדה 11/2
 

יח’

43400030

אומגה כבדה 2
Heavy Duty Omega 2"

יח’

43400035

אומגה כבדה 21/2
 

יח’

43400040

אומגה כבדה 3
 

יח’

43400045

אומגה כבדה 4
 

יח’

43400050

אומגה כבדה 5
 

יח’

43400055

אומגה כבדה 6
 

יח’

43400060

אומגה כבדה 8
 

יח’

43400065

אומגה כבדה 10
 

יח’

43400070

אומגה כבדה 12
 

יח’

43400071

אומגה לגשר+גומי 18 מ"מ (3/8)
 

יח’

43400072

אומגה לגשר+גומי 22 מ"מ (1/2)
 

יח’

43400073

אומגה לגשר+גומי 28 מ"מ
 

יח’

43400255

וו לקיר 1/2
 

יח’

43400260

וו לקיר 3/4
 

יח’

43400265

וו לקיר 1
 

יח’

43400270

וו לקיר 11/4
 

יח’

43400275

וו לקיר 11/2
 

יח’

43400280

וו לקיר 2
 

יח’

43400285

וו לקיר 21/2
 

יח’

43400290

וו לקיר 3
 

יח’

אמבטיות כיורים אסלות ונלווים

מק”ט
תאור מוצר
יח’ מפעל

43400005

אומגה כבדה 1/2
 

יח’

43400010

אומגה כבדה 3/4
Omega 3/4" (Pipe Holder)

יח’

43400015

אומגה כבדה 1
 

יח’

43400020

אומגה כבדה 11/4
 

יח’

43400025

אומגה כבדה 11/2
 

יח’

43400030

אומגה כבדה 2
Heavy Duty Omega 2"

יח’

43400035

אומגה כבדה 21/2
 

יח’

43400040

אומגה כבדה 3
 

יח’

43400045

אומגה כבדה 4
 

יח’

43400050

אומגה כבדה 5
 

יח’

43400055

אומגה כבדה 6
 

יח’

43400060

אומגה כבדה 8
 

יח’

43400065

אומגה כבדה 10
 

יח’

43400070

אומגה כבדה 12
 

יח’

43400071

אומגה לגשר+גומי 18 מ"מ (3/8)
 

יח’

43400072

אומגה לגשר+גומי 22 מ"מ (1/2)
 

יח’

43400073

אומגה לגשר+גומי 28 מ"מ
 

יח’

43400255

וו לקיר 1/2
 

יח’

43400260

וו לקיר 3/4
 

יח’

43400265

וו לקיר 1
 

יח’

43400270

וו לקיר 11/4
 

יח’

43400275

וו לקיר 11/2
 

יח’

43400280

וו לקיר 2
 

יח’

43400285

וו לקיר 21/2
 

יח’

43400290

וו לקיר 3
 

יח’

הסדרי נגישות

במקום יש חניות נכים
הכניסה נגישה לכלל המחלקות
קיים תא שרותי נכים
קיים תא מעלית למפלס המשרדים