אלונים מ.מ.ש | מוצרי תשתית ואינסטלציה | אלונים מ.מ.ש

הצוות שלנו

אודי ריזילין

מנהל כספים

עמי דדוש

מנהל סניף עפולה

שי אלימלך

מנהל מסחרי

shay@hasson.co.il

אלחנן זוטא

מנהל סניף כפר סבא

רמי טננבאום

מנהל מחלקת אינסטלציה

ramit@hasson.co.il

דודי שכטמן

מנהל מחלקת תשתיות

dudi@hasson.co.il

יוסי מרדכי

מנהל לוגיסטיקה

yosim@hasson.co.il

חנן צרויה

מנהל שינוע סניף עפולה

hanan@hasson.co.il

קובי זליחה

מנהל מחסן סניף כפר סבא

הצוות שלנו

רמי טננבאום

מנהל מחלקת אינסטלציה

ramit@hasson.co.il

דודי שכטמן

מנהל מחלקת תשתיות

dudi@hasson.co.il

יוסי מרדכי

מנהל לוגיסטיקה

yosim@hasson.co.il

חנן צרויה

מנהל שינוע סניף עפולה

hanan@hasson.co.il

חנן צרויה

מנהל שינוע סניף עפולה

hanan@hasson.co.il

עמי דדוש

מנהל סניף

קובי זליחה

מנהל מחסן סניף כפר סבא

אלחנן זוטא

מנהל סניף כפר סבא