הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

אלונים מ.מ.ש | מוצרי תשתית ואינסטלציה | אלונים מ.מ.ש

הצוות שלנו

אודי ריזילין

מנהל כספים

עמי דדוש

מנהל סניף עפולה

שי אלימלך

מנהל מסחרי

shay@hasson.co.il

אלחנן זוטא

מנהל סניף כפר סבא

רמי טננבאום

מנהל מחלקת אינסטלציה

ramit@hasson.co.il

דודי שכטמן

מנהל מחלקת תשתיות

dudi@hasson.co.il

יוסי מרדכי

מנהל לוגיסטיקה

yosim@hasson.co.il

חנן צרויה

מנהל שינוע סניף עפולה

hanan@hasson.co.il

קובי זליחה

מנהל מחסן סניף כפר סבא

הצוות שלנו

רמי טננבאום

מנהל מחלקת אינסטלציה

ramit@hasson.co.il

דודי שכטמן

מנהל מחלקת תשתיות

dudi@hasson.co.il

יוסי מרדכי

מנהל לוגיסטיקה

yosim@hasson.co.il

חנן צרויה

מנהל שינוע סניף עפולה

hanan@hasson.co.il

חנן צרויה

מנהל שינוע סניף עפולה

hanan@hasson.co.il

עמי דדוש

מנהל סניף

קובי זליחה

מנהל מחסן סניף כפר סבא

אלחנן זוטא

מנהל סניף כפר סבא

הסדרי נגישות

במקום יש חניות נכים
הכניסה נגישה לכלל המחלקות
קיים תא שרותי נכים
קיים תא מעלית למפלס המשרדים